Informacje o wykonawcy projektu

Wykonawcą wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie strategicznej mapy hałasu Miasta Rzeszowa”

jest firma:

Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o. sp. k.,
ul. J. Długosza 40,

51 – 162 Wrocław
www.lemitor.com.pl

Zespół realizujący Strategiczną Mapę Hałasu Rzeszowa:

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. sp.k.
dr inż. Zbigniew Lewicki

mgr inż. Przemysław Lewicki

mgr inż. Stanisław Lewicki

inż. Wiktoria Hądzlik

mgr inż. Krzysztof Kapral

mgr inż. Michał Kubicki

inż. Hanna Maćkowska

mgr inż. Iga Olchawska

lic. Oliwia Partyka

Dawid Repczak

mgr inż. Maciej Siemek

mgr inż. Dominika Sobocińska

mgr inż. Agnieszka Szczęsna

inż. Grzegorz Szyliński

inż. Sebastian Śmieja

mgr inż. Wojciech Waleczek

mgr inż. Magdalena Włodarczyk