Zestawienie wyników

W poniższych tabelach przedstawiono wyniki uzyskane w ramach opracowania Strategicznej Mapy Hałasu

HAŁAS DROGOWY

Tabela 1 . Szacunkowa powierzchnia terenów oraz liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LDWN – hałas drogowy

Lp.

Zagrożenie hałasem - wskaźnik LDWN

 

55-59,9

60-64,9

65-69,9

70,0-74,9

75,0-79,9

≥80

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

12,246

7,661

5,240

3,200

1,219

0,080

2.

Liczba lokali mieszkalnych

7100

4300

2600

900

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

20200

12600

5700

1300

0

0

Tabela 2 . Szacunkowa powierzchnia terenów oraz liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LN – hałas drogowy

Lp.

Zagrożenie hałasem - wskaźnik LN

 

50-54,9

55-59,9

60-64,9

65,0-69,9

70,0-74,9

≥75

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

9,032

5,964

3,621

1,835

0,175

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

5100

2600

900

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

14900

7200

2300

100

0

0

Tabela 3 . Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale oraz powierzchni terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażone wskaźnikiem LDWN – hałas drogowy

Lp.

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu - wskaźnik LDWN

 

1-5

5,1-10

10,1-15

>15

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem[km2]

1,382

0,381

0,004

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

1100

100

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

3000

400

0

0

Tabela 4 . Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale oraz powierzchni terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażone wskaźnikiem LN – hałas drogowy

Lp.

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu - wskaźnik LN

 

1-5

5,1-10

10,1-15

>15

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

0,706

0,055

0,000

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

800

100

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

2000

200

0

0

HAŁAS KOLEJOWY

Tabela 5 . Szacunkowa powierzchnia terenów oraz liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LDWN – hałas kolejowy

Lp.

Zagrożenie hałasem - wskaźnik LDWN

 

55-59,9

60-64,9

65-69,9

70,0-74,9

75,0-79,9

≥80

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

1,433

0,817

0,441

0,031

0,000

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

200

0

0

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

400

0

0

0

0

0

Tabela 6 . Szacunkowa powierzchnia terenów oraz liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LN – hałas kolejowy

Lp.

Zagrożenie hałasem - wskaźnik LN

 

50-54,9

55-59,9

60-64,9

65,0-69,9

70,0-74,9

≥75

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

1,155

0,574

0,272

0,000

0,000

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

100

0

0

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

200

0

0

0

0

0

Tabela 7 . Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale oraz powierzchni terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażone wskaźnikiem LDWN – hałas kolejowy

Lp.

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu - wskaźnik LDWN

 

1-5

5,1-10

10,1-15

>15

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem[km2]

0,003

0,000

0,000

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

0

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

0

0

0

0

Tabela 8 . Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale oraz powierzchni terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażone wskaźnikiem LN – hałas kolejowy

Lp.

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu - wskaźnik LN

 

1-5

5,1-10

10,1-15

>15

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

0,000

0,000

0,000

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

0

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

0

0

0

0

HAŁAS PRZEMYSŁOWY

Tabela 9 . Szacunkowa powierzchnia terenów oraz liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LDWN – hałas przemysłowy

Lp.

Zagrożenie hałasem - wskaźnik LDWN

 

55-59,9

60-64,9

65-69,9

70,0-74,9

75,0-79,9

≥80

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

0,530

0,818

0,085

0,012

0,000

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

0

0

0

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

0

0

0

0

0

0

Tabela 10 . Szacunkowa powierzchnia terenów oraz liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LN – hałas przemysłowy

Lp.

Zagrożenie hałasem - wskaźnik LN

 

50-54,9

55-59,9

60-64,9

65,0-69,9

70,0-74,9

≥75

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

0,946

0,359

0,067

0,000

0,000

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

0

0

0

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

0

0

0

0

0

0

Tabela 11 . Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale oraz powierzchni terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażone wskaźnikiem LDWN – hałas przemysłowy

Lp.

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu - wskaźnik LDWN

 

1-5

5,1-10

10,1-15

>15

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem[km2]

0,023

0,009

0,002

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

0

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

0

0

0

0

Tabela 12 . Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale oraz powierzchni terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażone wskaźnikiem LN – hałas przemysłowy

Lp.

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu - wskaźnik LN

 

1-5

5,1-10

10,1-15

>15

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

0,075

0,021

0,008

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

0

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

100

0

0

0

W poniższych tabelach zestawiono podsumowanie szacunkowej liczby osób zamieszkujących na terenach, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.

Tabela 13 . Szacunkowa liczba osób zamieszkujących na terenach, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu – wskaźnik LDWN

Lp.

Źródło

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu - wskaźnik LDWN

1-5 dB

5,1-10 dB

10,1-15 dB

>15 dB

1.

hałas drogowy

3000

400

0

0

2.

hałas kolejowy

0

0

0

0

3.

hałas przemysłowy

0

0

0

0

Tabela 14 . Szacunkowa liczba osób zamieszkujących na terenach, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu – wskaźnik LN

Lp.

Źródło

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu - wskaźnik LN

1-5 dB

5,1-10 dB

10,1-15 dB

>15 dB

1.

hałas drogowy

2000

200

0

0

2.

hałas kolejowy

0

0

0

0

3.

hałas przemysłowy

100

0

0

0

Głównym źródłem hałasu, kształtującym klimat akustyczny na terenie miasta Rzeszów, jest hałas drogowy, który generuje największa liczbę przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Hałas pochodzenia kolejowego oraz przemysłowego stanowią drugorzędne źródła hałasu, które praktycznie nie generują przekroczeń, a ich zakres oddziaływania ogranicza się do ich bezpośredniego otoczenia.

Szacunkowa liczba mieszkańców oraz lokali mieszkalnych eksponowanych na długookresowy hałas pochodzący od ruchu kołowego oceniany wskaźnikiem LDWN wyższym niż 55 dB wyniosła 39800, co stanowi ok. 20 % ludności zamieszkałej w Rzeszowie. W przypadku średniego poziomu dźwięku w nocy (LN) w wysokości 50 dB wartości te wynoszą 24500 mieszkańców (ok. 13 % ludności).